Website Banner

  
                                                   
          
                                                                 
  เครื่องแบบประจำ  บริษัท GUARDTHAI บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการ
  กำหนดเครื่อง แบบของเจ้าหน้าที่ รักษา  ความปลอดภัยประจำ
  บริษัทฯ ต่อไปนี้
 
  1. กางเกงสีขี้ม้า เสื้อแขนยาวสีครีม
  2. แขนเสื้อด้านขวา ติดอาร์ม เครื่องหมายของบริษัท ฯ ทั้งสองข้าง
  3. หมวกทรงหม้อตาล สีกรมท่าหน้าหมวกติดอาร์มเครื่องหมายบริษัท ฯ
  4. เสื้อปักตัวอักษร จนท. รปภ. ด้านซ้าย ติดบัตรประจำตัวพนักงานด้าน
      ซ้าย
  5. สายนกหวีด สีแดง / น้ำเงิน
  6. รองเท้าหนังสีดำ
  7. อาวุธประจำกายกระบอง หรือปืนและกุญแจมือ                      
  8. ไฟฉายตรวจการตอนกลางคืน

      
  
                                                  
          1. รองเท้าบูทกันฝน  เสื้อกันฝน
  2. ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฉาย
  3. วิทยุสื่อสาร  เครื่องวิทยุ mobile 
  4. สายจราจร  เสื้อจราจร 
  5. ทีวีวงจรปิดและอุปกรณ์สัญญาณกันขโมย สมุดรายงานต่าง ๆ  
  6. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาตรวจเวลา 
      วิทยุสื่อสารมือถือ                                                                 


           
  
   กฏระเบียบการทำงานของพนักงาน
   เครื่องแต่งกายพนักงาน
   คุณสมบัติของพนักงาน
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
   การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ราคาค่าบริการ
 
     
Current Pageid = 45